Wystawy

Warto zobaczyć wystawy fotografii prezentowane podczas Festiwalu. Zachęca do tego Anna Kulpa, dyrektor literacki radomskiego teatru:

Jedna z wystaw to ekspozycja przygotowana przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Dokumentuje ona poprzednie edycje konkursu fotografii teatralnej i ukazuje zdjęcia roku w kilku kategoriach. Wystawa prezentowana jest w poziomie, na blatach stolików specjalnie do tego przygotowanych. Nie da się jej ominąć, bo znajduje się przy wejściu, obok szatni.
Druga ekspozycja, na górze przy kawiarni, ukazuje m.in. aktorów uchwyconych w kadrach podczas poprzednich Festiwali Gombrowiczowskich. Próbowaliśmy pokazać minione 25 lat w różny sposób, zarówno za pośrednictwem zdjęć z przedstawień, jak i tych mniej oficjalnych. To jest niezła lekcja historii.
■ opracowała: Magdalena Karasek