Koniec i Bomba!

Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski to impreza, która od początku swojego istnienia ma charakter interdyscyplinarny, łączący teatr, naukę, krytykę, sztuki plastyczne, muzykę, film. Jest to z założenia festiwal, który pełni rolę forum wymiany myśli, doświadczeń,
interpretacji. Na nowo stawia także problem czytania i odczytania dzieła Gombrowicza w zmieniającej się rzeczywistości.

źródło: www.teatr.radom.pl

Jest to także czas, w którym uczniowie radomskich szkół mogą poczuć się częścią Teatru. Dziękujemy za pomoc, wsparcie i wiele inspiracji – Dyrekcji i Pracownikom Teatru Powszechnego w Radomiu. Dziękujemy Widzom za dzielenie się opiniami, uważne czytanie naszych artykułów i odwiedzanie strony internetowej.